Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Zomer onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe.

In juli 2021 werd een uitvoeringsbesluit op de wet onbevaarbare waterlopen goedgekeurd waarbij specifiek aandacht aan deze problematiek besteed werd. Op 1 januari 2022 worden in uitvoering van dit besluit een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen. Zo zal wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht dit moeten melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Captatieverbod tussen 1 april en 31 oktober 2022

Daarnaast komt er in Oost-Vlaanderen een zomer (tussen 1 april en 31 oktober) captatieverbod uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen. Dit zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien hieruit onttrekkingen plaatsvinden dan heeft dit logischerwijs meteen een grote impact. Een dergelijk captatieverbod is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is dit cruciaal. Het politiebesluit tot het opleggen van een captatieverbod kan u hier vinden.

Meer specifiek zal er voor Oost-Vlaanderen een onttrekkingsverbod gelden van 1 april tot en met 31 oktober uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden zoals opgenomen in het overzicht in bijlage.

Bron: www.gouverneuroost-vlaanderen.be

Waar er welk type onttrekkingsverbod geldt, kun je raadplegen in het e-loket www.wateronttrekking.be of op de kaart met onttrekkingszones. Deze kaarten geven de actuele onttrekkingsverboden aan. 

Gepubliceerd op  ma 27 dec 2021