Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Woonloket

We willen allemaal een woning waarin het veilig en gezond wonen is. Een thuis waarvoor we geen buitensporige energiekosten moeten betalen. Zit je met vragen over hoe dit aan te pakken? Als huurder of eigenaar van een woning kan je voor al je vragen terecht bij het Woonloket van Erpe-Mere.

Verbouwen

Wanneer je verbouwt kan je genieten van verschillende premies. We bekijken samen de premies van Fluvius en Wonen in Vlaanderen (Mijn VerbouwPremie) en begeleiden je bij de aanvraag.

Energiezuinige woning

  • We brengen je in contact met het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie voor renovatieadvies op maat.
  • De SOLVA renovatiecoach kan je begeleiden bij alle aspecten van een renovatie, zowel technisch als energetisch.
  • Via Mijn VerbouwLening kan je tot 60.000 euro aanvragen via het Energiehuis. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. De Mijn VerbouwLening is niet langer renteloos. We bekijken samen of je in aanmerking komt en begeleiden je bij het opstellen van je aanvraagdossier.

Energieleveranciers

  • We vergelijken verschillende leveranciers via de V-test en helpen je overstappen naar de goedkoopste.
  • Misschien heb je wel recht op een gratis energiescan. Dit is een snelle doorlichting van het energieverbruik door een specialist bij jou thuis. Je krijgt ook tips en er kunnen onmiddellijk kleine, energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden.

Woonkwaliteit van je huurwoning

Huur je een woning, maar heb je vragen of bedenkingen bij de staat van de woning? Reageert de verhuurder niet op je klachten of weigert hij de nodige werken uit te voeren? Dan kan je een verzoek indienen om de procedure ongeschikt en onbewoonbaar op te starten. Deze procedure is gratis.

Leegstand en verwaarlozing

Voor woningen die langdurig leeg staan of ernstig verwaarloosd zijn, legt de gemeente Erpe-Mere een belasting op. Er zijn een aantal (tijdelijke) vrijstellingen mogelijk voor deze belasting. We bekijken welke vrijstelling van toepassing is en helpen je zoeken naar een goede oplossing.

(Ver)huren

Wat zijn de rechten en plichten van huurder/ verhuurder? Ben je eigenaar en zou je graag je woning verhuren? In Erpe-Mere is een conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen van 30 jaar en ouder. Vraag tijdig een conformiteitsattest aan voor de start van een nieuwe verhuring / terbeschikkingstelling.

Meldpunt discriminatie

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Een gelijke toegang voor iedereen vervult daarbij een sleutelrol. Discriminatie vormt nog altijd een hindernis bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt. Heb je een onprettige situatie meegemaakt? Heb je een vermoeden dat er gediscrimineerd wordt? Meld dit aan het Woonloket of neem contact op met het Vlaams Mensenrechteninstituut contact@vmri.be