Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Welzijnsschakel schenkt "Laagste Drempel Award" aan onze bib

Zaterdag kreeg de bib en haar medewerkers de Laagste Drempel Award uit handen van Welzijnsschakel Ommekeer vzw. De bib werd geprezen voor haar inspanningen die zij doet om de drempel te verlagen voor mensen in armoede.

De schepen van bibliotheek, Tom Van Keymolen, bedankte Welzijnsschakel Ommekeer voor de erkenning: “De bibliotheek is heel fier op deze award en zal deze een mooie plaats geven in de bib. De bibliotheek beschouwt de award dan ook als een aanmoediging om zich te blijven inzetten om de drempels die er zijn weg te werken." 

Enkele stukken uit het juryrapport:

"Waarom krijgt de bib van Erpe-Mere deze prijs? Ondanks het ruime aanbod is de bib geen evidente plaats om naar toe te komen voor een belangrijk groep van mensen in armoede. Sommige mensen hebben geen leescultuur meegekregen, ze kennen het aanbod van de bib niet, ze kennen de medewerkers niet, mensen zijn bang van eventuele boetes, ze hebben een saai beeld van de bib, mensen hebben geen eigen vervoer,…
De bib van Erpe-Mere is zich bewust van deze drempels en doet inspanningen om ze weg te werken. Om te beginnen is het ruime gratis aanbod aan boeken, tijdschriften, cd’s, video’s, games en speelgoed. In de toekomst willen we graag nog een samenzitten rond het ‘telaatgeld’. Mensen blijven bang van eventuele boetes.

De bib werkt rond het toegankelijk maken van computer en internet. Er is een gratis aanbod van laptops en internet en er zijn digi-uurtjes. Samen met de bib organiseerden we twee jaar op rij een computercursus voor kwetsbare ouders. Om het aanbod toegankelijker te maken kunnen we in groep een rondleiding krijgen in de bib en worden er samen met de Katrolwerking en Gezinsbond laagdrempelige spelmomenten georganiseerd zoals ’eerste lezertjes’ en ’taalsnoepjes’. Kinderen komen op een speelse manier in contact met lezen en de ouders leren het aanbod van de bib kennen. We organiseerden samen al meerdere keren de boekenverkoop van de bib.

Er is ook aandacht voor anderstalige nieuwkomers in onze gemeente. Er werd een Taalpunt opgericht. Voor wie moeite heeft met taal of voor wie Nederlands leert heeft de bib leerboeken en leesboeken. Het volledige team van medewerkers kwam naar onze ’Er op UiT’ tentoonstelling en stond stil rond drempels die mensen in armoede ervaren. De bib is als sinds jaren een grote voorvechter van de UiTPAS in onze gemeente. De UiTPAS zorgt er voor dat het vrijetijdsaanbod in de regio toegankelijker wordt voor kwetsbare gezinnen."

Gepubliceerd op  ma 27 jan 2020