Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wat met de evenementen in Erpe-Mere deze lente en zomer?

Gemeentebestuur Erpe-Mere volgt de federale richtlijnen die van kracht zijn m.b.t. de ‘coronacrisis’. Alle informatie kan je nog steeds vinden via https://www.erpe-mere.be/coronavirus-bescherming-nieuws-en-vragen .

In deze crisis die de gemeente- en provinciegrenzen overschrijdt, legt de federale overheid zoals het hoort de regels op. Gemeentebestuur Erpe-Mere is van mening dat we ons 100 % achter deze regels moeten scharen zodat de burgers het overzicht kunnen bewaren.

We raden de organisatoren van evenementen die deze lente en zomer plaatsvinden wél aan om te analyseren of hun organisatie nog op een vlotte, reglementaire en financieel verantwoorde manier kan doorgaan.
Enerzijds is er de onzekerheid m.b.t. de evolutie van het coronavirus die er voor zorgt dat de ‘federale deadlines’ mogelijks stap voor stap zullen opschuiven. Voor de praktische organisatie van het evenement is deze onzekerheid natuurlijk nefast.
Anderzijds is er eveneens de onzekerheid bij potentiële bezoekers van uw evenement. In de veronderstelling dat het evenement zou kunnen doorgaan, is het risico op een tegenvallende opkomst vanzelfsprekend groter dan in een lente/zomer zonder ‘virusdreiging’. Het financiële aspect moet dus zeker worden meegenomen in deze analyse.

Ook wij, als gemeentebestuur zullen deze afweging maken m.b.t. onze eigen evenementen. We houden u daarover via onze gekende kanalen op de hoogte.

We hopen natuurlijk dat we deze crisis snel achter ons kunnen laten zodat het sociale leven zich volledig kan hervatten.

Gepubliceerd op  ma 27 apr 2020