Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wandelnetwerk 6: Bambrugge, Burst, Mere

Inleiding

Lengte 9,2 km

Erpe-Mere wordt doorkruist door enkele grote verkeersassen en haar gelijknamige afrit op de E 40 is een begrip bij de verkeersinformatie over het fileleed in de ochtendspits. Aan spoorwegen eveneens geen gebrek. De begroeide taluds van de spoorwegbeddingen vormen hier en daar groene linten in het landschap. De stationsomgeving in Burst werd vorige eeuw een belangrijk woongebied voor pendelaars.

Toch kan deze wandeling, langs plaatsen met welluidende namen als Eetsvelde, Visser, Beek en Holland, worden gecatalogeerd als landelijk. Ze etaleert goed de verscheidenheid aan landschappen in Erpe-Mere. Soms is het contrast heel groot, huizen kijken bij de tocht door de woonwijk Meierskouter of puur genieten van het groen en de stilte aan de broekbossen van Visser.

60) Domein Steenberg

Niets laat vermoeden dat de groene omgeving rond het administratief centrum eeuwen lang een ontginningsgebied was van zand en zandsteen. Kinderen uit de buurt speurden destijds de groeven af op zoek naar fossielen. Vooral de driehoekige haaientanden waren gegeerde verzamelobjecten. De zandlaag, waarin ze gevonden werden, is miljoenen jaren geleden afgezet tijdens een periode dat deze streek overspoeld werd door de zee. In het Midden-Eoceen (45 miljoen jaar geleden) behoorde een groot deel van het Belgisch grondgebied tot een ondiepe zee. 

Op de flanken van de hellingen werd in 2015 de Belgische kampioenschappen cyclocross gereden, met  bij de profs Klaas Vantornout als verrassende winnaar.

61) Gewestweg N 46

Het oversteken van de Oudenaardsesteenweg is vooral tijdens de spitsuren geen sinecure. De nabijheid van het af- en oprittencomplex van de E 40 verklaart veel.  

De verderop gelegen industriezones, links en rechts van de N 46 zijn een succesverhaal. De vraag is groter dan het aanbod. De terreinen, vlot bereikbaar vanaf de autosnelweg, zijn ideaal gelegen voor distributiebedrijven.  

Het toenemend verkeer is voor de zachte recreant een minder goede evolutie. Het opwaarderen van trage wegen en het aanleggen van vrijliggende fietspaden is daarom een must geworden.

62) Spoorlijntje 82

Tussen de stationswijk van Burst en Bostraat in Mere werd, parallel met de spoorlijn 82, een verharde fiets- en wandelweg aangelegd. Het storend effect voor de trage weggebruikers is hier minimaal. Op de spoorweg, met enkelspoor tussen Burst en Aalst, is er een beperkt treinverkeer en tijdens de weekends en op feestdagen rijden er helemaal geen treinen. Vooral scholieren maken gebruik van het “boemeltreintje” om heen en terug naar Aalst te reizen. De snelheid van het treintje is beperkt tot 70km/u omdat er op het traject nog enkele overwegen zijn zonder slagbomen. 

De aanleg van de spoorweg dateert van 1876 en kaderde in een verbinding tussen de Antwerpse haven en de Henegouwse steenkoolbekkens. In de beginperiode waren het vooral mijnwerkers die er voor dag en dauw gebruik van maakten om, via Zottegem en Ronse, naar de Borinage te sporen.  

Het spoorlijntje heeft, op grondgebied Erpe-Mere, drie halteplaatsen (Bambrugge, Erpe-Mere en Vijfhuizen). De stopplaats Bambrugge werd pas in 1911 geopend en bleef tijdens het interbellum gesloten, om vanaf 1943 terug normaal bediend te worden.

63) Stationsomgeving Burst

In het stationsgebouw van Burst, op de lijn 89 (Kortrijk-Denderleeuw), is er geen loketbediening meer. De reizigers kunnen enkel nog terecht in het wachtzaaltje. 

De aanleg van de spoorweg in 1867/1868 had een groot effect op de omgeving en trok pendelaars aan. Vooral in de tweede helft van de 20ste eeuw ontstond er een woonkern, met nieuwe wijken, die groter werd dan de noordelijk gelegen dorpskern. “Statie”-Burst ontwikkelde zich als nieuwe entiteit met een eigen kermis en feestelijkheden. 

Tot de jaren ‘60 van vorige eeuw had het station een zijspoor met een loskade voor steenkool en kunstmeststoffen.

64) Ninovestraat

De huidige Ninovestraat is nu nog enkel van lokaal belang als toegangsweg naar nieuwe verkavelingen. De naam laat echter vermoeden dat dit vroeger anders is geweest. De weg was in Burst, samen met de Gentsestraat, een onderdeel van een noord-zuid as. Gent en Ninove waren tijdens de feodale periode, door de aanwezigheid van abdijen, zeer belangrijk voor de plaatselijke bevolking. Het stuk onverharde  Ninovestraat, tussen de wijk Meierskouter en Langemunt geeft een idee hoe het wegennet er een paar honderd jaar geleden bijlag. 

De oude Ninovestraat vormt op het einde, aan de Langemunt, een pleintje (Den Bek) dat door de groendienst van de gemeente ErpeMere stemmig werd ingericht met gestapelde en gesculpteerde houtblokken. Het geheel is afgezoomd met streekeigen aanplantingen. Een leuk plaatsje om even te pauzeren.

65) Eetsvelde

Het gehucht Eetsvelde, met een verspreide bebouwing, is een noordelijke uithoek van de deelgemeente Aaigem. Dit rustig oord, doormidden gesneden door de spoorweg 89, kende het laatste decennium heel wat bosuitbreiding. 

Tot voor de fusies van gemeenten (1977) had Aaigem geen individuele straatnamen, enkel wijknamen. De gehuchten, vaak bestaande uit meerdere straten, waren doolhoven voor bezoekers, enkel de bewoners en de postbode vonden er feilloos hun bestemming.

66) Visser

Als toponiem klinkt “Visser” heel leuk. De etymologische betekenis kan in verband worden gebracht met de drassige gronden rond de zijbeekjes van de Ter Erpenbeek. Een ideaal biotoop voor amfibieën en waterminnende planten.  

De gelijknamige betonweg, waar autoverkeer wordt geweerd, is een veel gebruikte fiets- en wandelweg.  

Om dit prachtig stiltegebied open te stellen voor de natuurliefhebber is een opwaardering van verdwenen trage wegen noodzakelijk.

67) Gehuchten Beek en Holland

Neen, geen luchthaven en men loopt hier ook niet meer op klompen. Misschien is er wel een link met onze noorderburen. Hadden de eenvoudige huisjes van deze Meerse randwijken destijds Hollandse trekjes? Aan water in elk geval geen gebrek, de Ter Erpenbeek trad hier in het verleden regelmatig buiten haar oevers. Beek is een gezellige buurt gebleven met een volkscafeetje waar nog gefilosofeerd wordt over alles en nog wat. Het buurtschooltje en -winkeltje is verdwenen, maar op straat ongestoord een babbeltje doen is nog mogelijk.