Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wandelnetwerk 3: Erondegem - Erpe

Inleiding

Lengte 9,9 km (6,9/6,6 km)

Het wandelgebied situeert zich tussen de Molenbeek en de Ter Erpenbeek, de belangrijkste waterlopen van Erpe-Mere. De strook, tussen de beken, die de waterscheidingslijn vormt tussen het Schelde- en het Denderbekken, is hier nauwelijks een paar kilometer breed. Beide beken hebben verrassend groene valleigebieden, met tussenin vruchtbare landbouwgronden. Trage wegen ontsluiten het gebied.

De wandeling, die kan worden opgesplitst in 2 aparte lussen, doet enkele idyllische plekjes aan waaronder een paar charmante voetbrugjes. De wandelweg, parallel met de groene boorden van de Ter Erpenbeek, is een pareltje.  De rustbank aan de debietregelaar nodigt de wandelaar uit om even weg te mijmeren, volop genietend van de omgeving. De drukke N 46 is nochtans niet veraf. 

30) Erondegemdorp

Deze wandeling start, net als wandeling 4, aan de kerk van Erondegem (zie ook de nrs. 40 en 41 bij wandeling 4). De Sint-Pietersbandenkerk, gebouwd op een kleine heuvel, heeft een nis aan de oostkant met daarin een levensgroot beeld in cederhout van de stervende Christus. Dit expressief kunstwerk van Herman De Somer werd op Palmzondag 1988 ingewijd.

Erondegem evolueerde, vanaf het midden van de vorige eeuw, van een landbouwdorp tot een woondorp voor pendelaars. Doordat de bevolking toenam steeg de nood aan aangepaste accommodaties. In tegenstelling tot sommige andere deelgemeenten van Erpe-Mere, waar dorpsschooltjes verdwenen, investeerde de gemeente hier in nieuwe klaslokalen (Kouterstraat). In Erondegem zijn beide onderwijsnetten voor het basisonderwijs nog aanwezig.

31) Het voetbrugje over de Molenbeek

Het betonnen brugje over de beek was vroeger waarschijnlijk een ‘vondel’ m.a.w. een plank over de beek, gebruikt door de plaatselijke bevolking om te voet of met de kruiwagen naar de weiden en hooilanden te gaan. Het voetwegje over de brug staat al vermeld op de Ferrariskaart (1775) en is dus al minstens  240 jaar in gebruik. Het werd opgenomen in het Trage Wegenplan.

32) De gewestweg N9

De gewestweg N 9 is één van de negen grote N-wegen die vanuit Brussel straalsgewijs tot de landgrens lopen. Het traject Brussel-Oostende is ruim 116 km lang. Voor de aanleg van het autosnelwegennet was de weg, waarvan het vak Gent-Aalst in 1704 werd aangelegd, op menig vlak van kapitaal belang. Koning Leopold I, die bij zijn aanstelling als vorst, in Engeland verbleef deed in 1831 zijn blijde intrede langs deze weg. Bij zijn doortocht op 19 juli 1831, onder een praalboog in Erondegem, werd hij feestelijk begroet door de plaatselijke bevolking.

33) Het gehucht Halfbunder

De kleine woonkern Halfbunder, ten noorden van de Gentsesteenweg, dankt haar naam en ontstaan aan een gelijknamige dries op de grens van de dorpen Erondegem en Erpe. Een bunder (1,23 ha) is, net als de onderverdelingen dagwand, roe en voet, een oude oppervlaktemaat uit het feodale tijdperk. De driehoekige dries, die al vermeld werd in 1570, had een oppervlakte van een halve bunder en kan naar vorm nu nog perfect gelokaliseerd worden.

34) Tuinbouwpercelen met sierteelten

Sinds anderhalve eeuw is de streek rond Wetteren, met uitbreidingen tot Lede en het noorden van Erpe-Mere, een belangrijk centrum van sierteelt in België.

Onderweg vormen enkele percelen met sierteelten het decor van deze wandeling. De bloemen, coniferen en sierstruiken geven het landschap een heel apart en kleurrijk uitzicht. Deze vorm van tuinbouw is arbeidsintensief. Het stekken, enten, snoeien en onderhoud vergt heel wat stielkennis.

35) Hoeve De Meerleer

Deze moderne hoeve werd in 1995 van de Nerenbroekstraat naar de Eenhoornweg geherlokaliseerd. Na haar vestiging, hier in dit landbouwgebied, kende het familiale bedrijf een groei in veestapel en grondgebruik. Na een verdere modernisering in 2014 worden hier constant ongeveer 120 melkkoeien gemolken door twee melkrobots.

De stal is voorzien van alle koecomfort, zoals een ligbed met matrassen, een elektrische koeborstel, een computergestuurde ventilatie en in de zomer is er dag en nacht toegang tot de weide. Een correct berekend rantsoen zorgt ervoor dat de koeien elk meer dan 30 liter melk per dag kunnen produceren. De melk wordt opgehaald door een zuivelfabriek om verwerkt te worden tot boter, kaas, ijscrème en melkpoeder.

36) Mobiliteit en trage wegen

In het kader van het mobiliteitsplan werden een aantal trage wegen in Erpe-Mere semi-verhard met fijn grind om het fietscomfort te verhogen en de wandelaar droge voeten te bezorgen. Dergelijke aangelegde trage wegen zijn niet enkel van essentieel belang voor de recreant, ook als veilige alternatieve wegen tussen dorpen zijn ze van onschatbare waarde. Een mooi voorbeeld hiervan is de verbindingsweg Lange Nieuwstraat (Erondegem) met de wijk Zevekoot (Erpe).

Het volledig verharden van trage wegen in open ruimten wordt in de huidige visie op trage wegen, om ecologische redenen, sterk ontraden.

37) Een plekje om te onthaasten

Wandelen is genieten van de stilte, de natuur en de omgeving. Sommige plekjes lenen zich uitstekend om even uit te blazen, zeker wanneer er een rustbank aanwezig is. Dit plekje aan het Gentbrugje, naast de debietregelaar op de Ter Erpenbeek, is er zo eentje. Elk seizoen beleef je er anders. Het geluid van het water, het geroffel van de specht of het gefluit van een onzichtbare vogel werkt eerder heilzaam dan storend.

38) Calvarie

Wandelaars die kiezen voor de noordelijke verkortingslus (7,9 km) kunnen, op het tracé van de doorsteek naar het dorpsplein, de Koortskapel (nr. 48 op wandeling 4) en op de hoek Hoogstraat/ St.-Hubertusweg een bezienswaardige calvarie bewonderen. In de Hoogstraat (nu nr. 50) bevond zich, tot 1931, de romp van een stenen windmolen die in 1914 werd vernield. Plaatselijk sprak men van ‘Molen De Ridder’, deze bovenkruier werd hier in het begin van de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een staakmolen die in de Sint-Hubertusweg stond.