Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Verwerkingsovereenkomst gegevensverwerking

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke om overeenkomsten af te sluiten met de verwerkers waarop hij/zij een beroep doet.

Omdat we vandaag al lokaal bestuur geconfronteerd worden met een veelheid aan overeenkomsten voor de verwerking van (persoons-)gegevens, afkomstig van verscheidene verwerkers, doen we een beroep op het generiek sjabloon van de VVSG-werkgroep Informatieveiligheid.

Dit model is gebaseerd op het sjabloon van de Juridische werkgroep GDPR van de Vlaamse overheid en werd doorgesproken met een aantal belangrijke verwerkers en informaticaleveranciers van de lokale besturen.

Bovendien werd het VVSG-model ook opgenomen in het boek “GDPR in vraag en antwoord”, uitgegeven door Politeia en de VVSG en geschreven door Tom De Schepper, Miet Remans en Ward Van Hal, stafmedewerkers bij de VVSG.

Afhandeling

Bent u een gegevensverwerker voor ons bestuur, dan vult u de verwerkingsovereenkomst aan. U stuurt ons het ingevulde en ondertekende document in tweevoud terug. Na evaluatie krijgt u een door ons bestuur ondertekende versie teruggestuurd.

De bedoeling is dat aan de tekst van het model (behalve stukken die ingevuld/gekozen moeten worden) niet meer geraakt wordt door het bestuur of door de verwerkers, aangezien dit de basis van de overeenkomst vormt.

Witl u als verwerker extra bepalingen opnemen om de contractuele relatie te regelen, dan kan dit middels een addendum (dat evenwel geen afbreuk kan doen aan de bepalingen in het model).

Dit zorgt er ook voor dat enkel dit addendum nog grondig gecontroleerd moet worden i.p.v. de hele overeenkomst.