Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vervanging bruggen in E40 - stand van zaken - afbraak spoorwegbrug richting Gent

AWV, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, is zoals je dagelijks ervaart druk bezig met de werkzaamheden om de spoorbruggen in de E40 en de brug van de Merestraat te vervangen. Binnenkort staat de afbraak van de brug over de spoorlijn in de richting van Gent gepland.

Wat gaan ze de komende maanden doen?

Midden juli zijn de werken aan de brug over de spoorlijn richting Brussel afgerond en is de werf gewisseld van kant. De komende maanden zullen ze de brug in de E40 richting Gent over het spoor vernieuwen, de vervangingswerken van de brug Merestraat over de E40 verderzetten en de E40 richting Gent vernieuwen.
De volgende werken zullen op korte termijn uitgevoerd worden:

  • In de week van 28 augustus en in de week van 11 september: uittrekken van de damplanken en landhoofden van de tijdelijke brug.
  • Weekend 16-17 september: opbraak van de brug in de E40 richting Gent over het spoor.
  • Van 23 september tot 1 oktober: plaatsen van damplanken in de bouwput langs het spoor
  • Van 1 tot 12 oktober: uitgraven van de bouwput langs het spoor en het maken van een werkplatform voor de paalfunderingen van de nieuwe spoorbrug;
  • Van 12 oktober tot eind november: plaatsen van nieuwe paalfunderingen langs het spoor.

Verkeerssituatie en hinder

Sinds de fasewissel midden juli rijdt alle verkeer op de E40 over 2 maal 3 versmalde rijstroken op de vernieuwde kant van de E40 richting Brussel. Deze verkeerssituatie blijft nog gedurende deze hele fase (tot voorjaar 2024) behouden. Voor lokaal verkeer verandert er ook niets tot het einde van de werken.

Tijdens bepaalde werken kunnen de omwonenden wel geluidshinder ondervinden van de werken. Het gaat dan met name om:

  • De week van 28 augustus en de week van 11 september: Het uittrekken van damplanken en verwijderen van de landhoofden van de tijdelijke brug zal overdag gebeuren maar kan wel voor geluidsoverlast zorgen.
  • Van 23 september tot 1 oktober: Het plaatsen van damplanken voor de bouwput langs het spoor moet omwille van de veiligheid van het treinverkeer ‘s nachts uitgevoerd worden. Deze werken zullen geluidsoverlast veroorzaken.

Einde werken achteruitgeschoven naar juni 2024

Aanvankelijk was het einde van de werken aan de bruggen voorzien in februari 2024. De timing is echter sterk afhankelijk van de tijdsvensters die toegekend worden om langs het spoor te mogen werken. Doordat het oorspronkelijke tijdsvenster voor de afbraak van de brug over het spoor richting Gent in juni niet gehaald werd, was het zoeken naar een nieuw moment dat voor Infrabel aanvaardbaar was. Dit is uiteindelijk het weekend van 16 september geworden. Hierdoor hebben de werken wel enkele maanden vertraging opgelopen en zullen ze klaar zijn in mei 2024. Daarna zal er nog een maand nodig zijn om geluidsschermen te plaatsen.

Vragen?

Op wegenenverkeer.be/erpe-mere vind je alle actuele informatie over het project. Je kan je via deze website ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste actuele informatie over het project. 

Gepubliceerd op  do 24 aug 2023