Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Verhuurt u een woning in Erpe-Mere? Dan kan dit in een aantal gevallen alleen nog met een conformiteitsattest.

Een conformiteitsattest wordt uitgereikt wanneer je woning veilig en gezond is en voorzien is van basiscomfort. Net zoals een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder én verhuurder. Er wordt gekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en verluchting is, of er gebreken zijn of onveilige situaties en hoe groot de leefruimtes zijn. Enkel objectief waarneembare gebreken worden beoordeeld.

Wanneer er na de woningcontrole geen gebreken van categorie II en III zijn, levert de burgemeester een conformiteitsattest af. Een conformiteitsattest is 10 jaar geldig. Vertoont de woning gebreken die betrekking hebben op vochtschade of heeft de woning 4 gebreken van categorie I dan wordt het conformiteitsattest beperkt tot 5 jaar. De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt beperkt tot en met 31 december 2022 indien de woning niet voldoet aan de dubbelglasverplichting.

In Erpe-Mere is het conformiteitsattest verplicht bij nieuwe verhuringen, en dit afhankelijk van de ouderdom van de huurwoning.

Sinds 1 januari 2018 moet iedere verhuurder bij nieuwe verhuring van een woning van 70 jaar en ouder een geldig conformiteitsattest voorleggen.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het conformiteitsattest verplicht bij nieuwe verhuringen van woningen van 50 jaar en ouder.

De gratis kwaliteitscontrole kan aangevraagd worden via het E-loket op www.erpe-mere.be of op de dienst stedenbouw van het gemeentebestuur Erpe-Mere.

Voor vragen kan u ook een e-mail sturen naar woonloket@erpe-mere.be of bellen naar
053 60 34 46.

Gepubliceerd op  di 12 dec 2017