Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Verplaatsen van installaties van nutsmaatschappijen

Als een inrit niet anders kan aangelegd worden zonder dat de openbare verlichtingspaal of een distributiekastje in de weg staat, kan er toestemming gegeven worden om deze te laten verplaatsen.

Voor het verplaatsen van een netwerkkast of -paaltje in beheer van Telenet, verwijzen we door naar volgende website: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/netwerkkabels-tijdelijk-verplaatsen-of-verwijderen/

Voor het verplaatsen van palen en armaturen van de openbare verlichting of netwerkkasten, is netwerkbeheerder Fluvius verantwoordelijk. Het verplaatsen van deze infrastructuur is steeds op kosten van de aanvrager (bouwheer) en kan enkel mits schriftelijk akkoord van het gemeentebestuur.

Voor wie

De bouwheer van een perceel waar de installaties van netbeheerder Fluvius voor de inrit staat.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een paal of kast van Fluvius die voor de enige inrit van de woning ligt.
  • De netwerkbeheerder voert de verplaatsing enkel uit mits goedkeuring van het gemeentebestuur.
  • Alle kosten voor het verplaatsen, en eventueel bijplaatsen van bv. bijkomende verlichtingspunten indien het lichtopbrengstschema hierdoor in het gedrang komt, vallen volledig ten laste van de aanvrager (bouwheer).

Hoe aanvragen

Schrijf een gemotiveerde aanvraag om een offerte voor het verplaatsen van een openbare verlichtingspaal of netwerkkast. Voeg hierbij een kopie van het bouwplan. Vermeld ook het nummer van de openbare verlichtingspaal of een foto van de netwerkkast. Verklaar in de brief dat je alle kosten verbonden aan het verplaatsen zal betalen, indien je na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren. Verstuur je schriftelijke aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458 te Erpe-Mere ofwel via mail naar gemeentebestuur@erpe-mere.be.

Prijs

De aanvraag van de offerte voor het verplaatsen van de paal, is kosteloos.  Als de aanvrager beslist om de werken te laten uitvoeren, worden de kosten zoals vermeld in de offerte van Fluvius rechtstreeks aan jou gefactureerd.

Afhandeling

Fase Wie? Doet wat?
1. Aanvrager Stuurt schriftelijk aanvraag met de nodige info op
2. Dienst Wegen en Groen Beslist al dan niet om positief advies te geven voor de verplaatsing
3. Dienst Wegen en Groen Legt dossier voor aan college van burgemeester en schepenen
4. college van burgemeester en schepenen Beslist al dan niet om toestemming te geven voor de verplaatsing
5. Dienst Wegen en Groen Vraagt offerte aan bij Fluvius indien goedkeuring werd gegeven voor de verplaatsing
6. Dienst Wegen en Groen Verwittigt aanvrager indien geen goedkeuring werd gegeven voor de verplaatsing
7. Dienst Wegen en Groen Bezorgt de offerte van Fluvius aan de aanvrager
8. Aanvrager Bezorgt aan de Dienst Wegen en Groen zijn / haar schriftelijk akkoord voor de verplaatsing
9. Dienst Wegen en Groen Geeft Fluvius opdracht voor de verplaatsing
10. Fluvius Fluvius voert verplaatsing uit en factureert rechtstreeks aan aanvrager
11. Aanvrager Betaalt factuur rechtstreeks aan Fluvius