Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan via inzageloket

Iedereen kan voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het Inzageloket, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is.

Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis diende te gaan. Bedoeling van het digitale Inzageloket is de inspraakmogelijkheid te verbeteren.

Het huidige ‘publiek loket’ was erg beperkt en minder geschikt voor de digitale inzage. Mensen moesten zich vaak nog naar het gemeentehuis begeven om een project te raadplegen. Nu kan het gewoon digitaal. Op deze manier komt ook tijd vrij voor de gemeentelijke omgevingsambtenaren. De mogelijkheid tot inzage of inhoudelijke toelichting van een dossier bij de gemeente blijft uiteraard, na afspraak, bestaan. Maar wellicht wordt die behoefte kleiner met het digitale inzageloket. 

Inzageloket: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

Gepubliceerd op  wo 24 mei 2023