Gemeente Gemeente Erpe-Mere

LAB9420

LAB9420, wie-is-da?

LAB9420, dat is een groepje van 3 sterk geëngageerde Erpe-Merenaren dat actief nadenkt over het Erpe-Mere van de toekomst. Allemaal politiek onafhankelijk en wonend in de diverse deelgemeenten.
LAB9420, dat zijn 2 meneren en 1 madam:
Yanic Nelis, Kim Goossens en Ellen Elaut

LAB9420, wa-is-da?

LAB9420 wil een brug slaan tussen burgers en beleid. Dat doen we door thema’s in de aandacht te brengen en te duiden. Soms ludiek, maar minstens even vaak heel serieus. Burgers worden op die manier bewuster van de keuzes die worden gemaakt en kunnen die keuzes beter plaatsen & begrijpen. Maar vooral, hopen we samen met hun eigen creatieve inbreng iets mee in beweging te krijgen!

Meer nog

LAB9420 wil niet alleen burgers actief laten participeren, maar ook onze bestuurders/politici aantonen dat onze inwoners heel wat in hun mars hebben en dat hun betrokkenheid bij het beleid alleen maar voordelen heeft.

Noem ons dus maar gerust een burgerinitiatief.