Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vacature: 1 technisch beambte (toezichter) (20/38)

Als technisch beambte heb je in hoofdzaak een toezichthoudende functie zowel voor de sporthal als voor het kunstgrasveld, maar ook een schoonmaakfunctie.

VAARDIGHEDEN

Toezicht:

 • toezicht houden op het correcte gebruik van de sporthal en van het kunstgrasveld: aangepast schoeisel, roken, alcoholgebruik, wegbergen van de gebruikte materialen…
 • ervoor zorgen dat de lokalen, de gangen, de sanitaire installaties, de douches en de kleedkamers ordelijk en net worden gebruikt en verlaten
 • toezicht houden op de stiptheid bij het gebruik van de sportaccommodatie
 • ontvangen van directe betalingen en inschrijvingsgelden
 • beschikbare informatie verstrekken over het sportaanbod
 • eventuele klachten doorverwijzen
 • kleine technische problemen oplossen (zekering vervangen, alarm afzetten, …)
  defecten en beschadigingen aan de installaties melden
 • bijstand verlenen ingeval van kwetsuren opgelopen bij het sporten (verbanddoos, dokter van wacht, …)
 • lichten doven, deuren sluiten en de werking van de computer controleren

Onderhoud:

 • schoonmaken en hygiënisch onderhouden van de sportaccommodaties, sanitaire gedeelten en burelen

VERRUIMENDE BEPALINGEN

 • binnen het uurrooster is er hoofdzakelijk  avond- en weekendwerk voorzien
 • leveren van bijkomende prestaties ter gelegenheid van bepaalde manifestaties en gebeurtenissen

AANBOD

 • een deeltijds contract (20/38) contract van onbepaalde duur met verloning op E1 – E3 niveau
 • maaltijdcheques
 • brutoloon: minimum 998,32 – maximum € 1.241,10
 • een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer
 • vakantiegeld, eindejaartoelage
 • hospitalisatieverzekering

PROFIEL EN ATTITUDES

 • je bent gemotiveerd en dynamisch
 • zin voor orde, netheid en hygiëne
 • zorgzaam omspringen met materialen en gereedschap
 • gemotiveerde werkhouding
 • geen diplomavereiste

ALGEMENE VOORWAARDE

Slagen voor de selectieprocedure die bestaat uit een praktisch en een mondeling gedeelte.

HEB JE INTERESSE?

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de personeelsdienst - tel. 053/60 34 55 of via e-mail (gemeentebestuur@erpe-mere.be).

Solliciteren:

Stuur je kandidatuur met een aangetekende brief, vergezeld van een cv uiterlijk op 22 september 2017 naar het college van burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere. De postdatum van de aangetekende brief geldt als bewijs.

Gepubliceerd op  di 05 sep 2017