Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van uw gemeente.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het uittreksel met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen

Particulier

Je kan het uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen via het e-loket. Je meldt aan via je elektronische identiteitskaart (eID) of It's me, vult de aanvraag in waarna je in je mailbox een link ontvangt om het uittreksel te downloaden.

Je kan uittreksels ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Lukt het online niet of je wil een aanvraag doen voor iemand anders met een volmacht of als wettelijke vertegenwoordiger, dan kan je een afspraak maken om een uittreksel af te halen aan de balie van de dienst bevolking.

Gemachtigden zoals een notaris, gerechtsdeurwaarder of advocaat

Deze personen kunnen uittreksel opvragen voor derden op voorwaarde dat er eerst eenmalig een toegang aanvragen voor het kantoor. Na validatie van de toegang kan via een speciaal e-loketformulier "Aanvraag uittreksel door derden" uittreksels aangevraagd en digitaal afgeleverd worden.

Lees meer over de procedure aanvraag uittreksels door derden.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.