Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wandelen langs trage wegen

In 2009 is Erpe-Mere gestart met een ambitieus project: de opmaak van een tragewegenplan. Van bij de start werden de inwoners betrokken bij deze opdracht. De gemeente kon rekenen op de steun van de provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. de vzw Trage wegen en op een aantal gemotiveerde mensen om de trage wegen te inventariseren. Bij de afronding van het inventarisatiewerk in 2011 werden circa 200 km trage wegen in kaart gebracht waarvan er momenteel ongeveer 120 km open zijn.

Hun functie als verkorte binnenweg naar een kerk of een molen is vervlogen tijd. Nu zijn het veilige verbindingswegen voor zachte weggebruikers en tevens ideale fiets- en wandelwegen om ongestoord van het landschap en de natuur te genieten. Door hun ligging in valleigebieden, open kouters of woonkernen zijn ze cultuurhistorisch van onschatbare waarde. Het zijn relicten in het landschap en van groot belang voor natuurontwikkeling. De impact van trage wegen op fauna en flora mag niet onderschat worden.

De gemeentelijke Milieuraad i.s.m. het gemeentebestuur wil, met een aantal uitgestippelde wandelingen, het rijk potentieel aan trage wegen in Erpe-Mere onder de aandacht brengen.

Alle wandelingen (+GPS bestanden) en de overzichtskaart met de prioritaire trage wegen kan u downloaden.

Een overzichtskaart met de prioritaire trage wegen, anno 2018, kan u ook afhalen op de dienst Leefmilieu.

Wij wensen u een trage doch deugddoende wandeling toe!