Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Het klimaat daagt ons uit

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

Erpe-Mere gaat de uitdaging aan

De gemeente Erpe-Mere wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 9 november 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

 

Enkele ideeën uit Erpe-Mere in de spotlights

  • “Vervang de openbare verlichting door LED-verlichting.” (hernieuwbare energie)
  • “Stimuleer waterkracht in verschillende watermolensites.” (hernieuwbare energie)
  • “Laat kleine landschapselementen onderhouden door burgers in ruil voor lokale producten van de boerderij.” (adaptatie)
  • “Gebruik waterdoorlatende materialen in voetpaden, parkings, …” (adaptatie)
  • “Voer een duurzaam aankoopbeleid in de scholen en in de gemeente.” (consuminderen)
  • “Promoot initiatieven rond duurzaam consumeren door bv. particulieren en scholen 1 dag per week te laten koken met restjes (overschotdag).” (consuminderen)
  • “Organiseer workshops rond het bouwen met duurzame materialen.” (wonen)
  • “Ontmoedig het gebruik van steenkool en stookolie.” (wonen)
  • “Voorzie deelfietsen aan Mere (Vijfhoek), Erpe (kerk), Burst (station).” (mobiliteit)
  • “Ontmoedig autoverkeer door bv. betalend parkeren in te voeren op Steenberg bij het gaan sporten.” (mobiliteit)

De laatste rechte lijn naar een goedgekeurd en gezamenlijk klimaatactieplan

Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie, … mochten tijdens een netwerkevent in februari mee dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan.

De klimaatteams ten slotte, wachtte tijdens hun tweede bijeenkomst in februari 2018 een moeilijke taak: van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld een prioriteitenlijst maken.

Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning auto, … Het is geen of/of-verhaal maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook onze gemeente zal haar voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren.

Nu staan we voor de laatste essentiële stap: voor de gekozen acties budgetten voorzien én het engagement nog voor de zomer officieel omzetten in een gemeenteraadsbesluit. We planten dus nu de zaadjes om de acties in het najaar te laten ontkiemen.