Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

Erpe-Mere en 12 andere lokale besturen zijn een actief engagement aangegaan om de Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren.

Eén ding is namelijk zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken.

Binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” gaan we daarom samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg tegen 2030 voor 40% minder CO2 uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) willen we via ons engagement helpen verzachten.

We werken tijdens een intensief traject van één jaar naar een gedragen klimaatplan. Onze diensten denken volop mee.

Ook jullie betrokkenheid, die van onze inwoners, bedrijven, verenigingen, … is hierbij zeer waardevol.

Meer info bij de dienst Leefmilieu