Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Adviesraden

De adviesorganen staan het gemeentebestuur bij in de uitwerking van het beleid. Ze brengen advies uit aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Ze zijn samengesteld uit leden van verenigingen of belangengroepen. Heel beperkt maken ook gemeenteraadsleden of personen aangewezen door de politieke partijen er deel van uit.