Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Kennisgeving Plan-MER voor ‘Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II’

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbine

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 3 december 2021.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving loopt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.

De volledig verklaarde kennisgeving kan worden geraadpleegd:

  • Via de website van het Team MER;
  • Via de website van de gemeente;
  • Via de website van het Departement Omgeving;
  • Bij de gemeente of het Departement Omgeving.

De bevolking kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier;
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277), Koning Albert ll-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
Gepubliceerd op  di 14 dec 2021