Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Taaliconen

Hoe verlaag je de drempel voor anderstaligen en mensen die nog volop Nederlands leren om deel te nemen aan een evenement? Met de taaliconen!

Als een van de eerste gemeenten in Oost-Vlaanderen start onze gemeente met ‘de taaliconen’. Deze taaliconen zijn een initiatief van Huis van het Nederlands in Brussel en het Agentschap voor Integratie en Inburgering – Oost-Vlaanderen. Zij laten anderstalige bewoners toe om in een oogopslag te zien of hun Nederlands voldoende is om deel te nemen aan een evenement van de cultuurdienst, de sportdienst, de bibliotheek of een evenement dat door een lokale vereniging in samenwerking met de gemeente wordt georganiseerd.

Een taalicoon bestaat uit de letters ‘NL’ gevolgd door vier tekstballonnetjes. Hoe beter iemands Nederlands moet zijn om probleemloos deel te kunnen nemen aan een evenement hoe meer tekstballonnetjes zwartgekleurd zijn.

Staat bij een evenement een taalicoon met slechts een zwart tekstballonnetje, dan kunnen mensen die nog niet veel Nederlands spreken of begrijpen probleemloos aan dit evenement deelnemen. Staat er een taalicoon met vier zwarte tekstballonnetjes, dan betekent dit dat men veel Nederlands moet begrijpen en spreken om volop te kunnen genieten van het evenement.

Door volop op deze taaliconen in te zetten, reiken we de hand naar anderstaligen en mensen die nog volop Nederlands leren. Dankzij de taaliconen kan iedereen zich welkom voelen op elk evenement dat onze gemeente organiseert.

Meer info

De legende van de taaliconen kan je terugvinden in de Taalicoonwijzer in bijlage.