Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Subsidie kadervorming animatoren

Onder kadervormingssubsidie wordt verstaan, elke subsidiëring die kan verkregen worden voor het volgen van een vormingscursus voor jeugdverantwoordelijken die voldoet aan volgende
voorwaarden:

 • georganiseerd door een erkende vereniging
 • met goed omlijnde doelstellingen en waarvan de inhoud ten goede komt aan de jeugdwerking van Erpe-Mere
 • plaatsvinden op Belgisch grondgebied
 • de vormingscursus moet gericht zijn naar deelnemers van 15 tot 30 jaar.

Voor wie

Elke jongere (tot 30 jaar) die actief is in het jeugdwerk van Erpe-Mere komt in aanmerking voor het bekomen van een kadervormingssubsidie.

Voorwaarden

 • Enkel het inschrijvingsgeld komt in aanmerking voor een subsidie.
 • De aanvraag gebeurt door het indienen van het bewijs van deelname aan de cursus, verstrekt door de organiserende organisatie bij de dienst Jeugd. Dit bewijs moet eveneens het betaalde deelnemingsprijs vermelden.
 • De aanvraag moet tevens melding maken van een bank- of postrekeningnummer van de
  begunstigde waarop de toelage kan overgeschreven worden.
 • Het bedrag van de kadervormingssubsidie bedraagt 100 % van de deelnemingsprijs aan de
  vormingscursus.
 • Het deelnamebedrag wordt op het einde van het jaar (eind december) terugbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager.

Hoe aanvragen

Nadat je een kadervormingscursus gevolgd hebt, ontvang je een 'bewijs van deelname'.
Vul dit bewijs in en zorg dat je zeker je rekeningnummer vermeldt.

Breng dit bewijs binnen in EMotia of mail het naar jeugd@erpe-mere.be.

We verzamelen alle aanvragen en doen eind december een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Regelgeving

Je kan het subsidiereglement terugvinden via deze link.