Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Stookoliecheque van 225 euro opgetrokken naar 300 euro

Verwarm je jouw woning met huisbrandolie (stookolie) of propaan dan kan je nog tot 31/03/2023 een verwarmingstoelage van 300 euro aanvragen.

Op 16-9-2022 besliste de federale regering om de stookoliecheque (voordien aangekondigd als premie van 225 euro) te verhogen naar 300 euro. Meer info via Informazout.be: De mazoutcheque: alle praktische informatie

Wanneer heb je recht op de toelage?

  • De levering van huisbrandolie of propaan is voor jouw hoofdverblijfplaats.
  • De levering gebeurt tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.
  • De toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom (bv een appartementsgebouw) zijn gehuisvest.
  • Ontvang je reeds een uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds dan kom je nog steeds in aanmerking om de stookolietoelage aan te vragen.

Hoe vraag je de toelage aan?

Deze toelage wordt toegekend op basis van een aanvraagformulier die door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform).

Je kan het in te vullen formulier ook afdrukken of aan je verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 31/03/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Meer info

Bij verdere vragen over de stookolietoelage neem je contact op met het Contact Center van de FOD Economie op 0800 120 33 (gratis nummer) van 9 tot 17 uur of via stookoliecheque@economie.fgov.be. Check vooraf zeker de veel gestelde vragen op de website van FOD Economie.

Gepubliceerd op  wo 03 aug 2022