Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Mogelijke periodes

 • Paasvakantie: een aansluitende periode van maximaal 14 dagen of 3 weekends of 1 vaste dag per week
 • Zomervakantie: een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen of maximaal 4 aaneensluitende weekends of 1 vaste dag per week
 • Schoolperiode (april, mei, juni en september): maximaal 2 woensdagnamiddagen op rij of maximaal 2 aaneensluitende weekends

Meter/peter

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 2 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken) zich engageren voor de organisatie ervan.

De afspraken tussen gemeentebestuur Erpe-Mere en de peters/meters zullen worden vastgelegd in een afsprakennota.

Wat doet meter en peter?

 • Plaatsen van hekken, informatie verspreiden naar de betrokken handelaren, de organisatie op zich nemen in verband met het toezicht tijdens de speelstraaturen, contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten en de verantwoordelijkheid dragen van de door de gemeente ter beschikking gestelde ‘speelstraatkit’
 • Elk discriminerend gedrag voorkomen en indien nodig te bestrijden
  Eventuele problemen melden aan de jeugddienst.
 • Meters en peters worden verzekerd door gemeente voor Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Hoe aanvragen

Om uw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dient u een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan via het e-loket.

Regelgeving

Lees zorgvuldig alle informatie in het reglement.