Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Inname openbaar domein

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een "vergunning inname openbaar domein" nodig.

De "vergunning inname openbaar domein" bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Hoe aanvragen

Gaat het om een tijdelijke inrichting, richt je de aanvraag aan de dienst Publieke Ruimte. Deze aanvraag moet minstens 8 werkdagen op voorhand worden ingediend. Deze aanvraag kan je doen via het E-loket.

LET OP: deze aanvraag is pas goedgekeurd zodra je jouw vergunning per mail hebt ontvangen.

Aannemers moeten een signalisatieplan toevoegen bij hun aanvraag.

De aanvrager moet steeds zelf de nodige borden en signalisatie plaatsen conform het KB van 01.12.1975 en het MB van 07.05.1999. De signalisatie kan je lenen bij de gemeentelijke dienst Publieke Ruimte. De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie.

Een aanvraag voor een permanente inrichting moet je aanvragen bij de Stedenbouw van de gemeente.

De gemeente Erpe-Mere verwerkt jouw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij jouw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en vragen hieromtrent: www.erpe-mere.be/privacybeleid, privacy@erpe-mere.be of postadres

Wat meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.