Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Schade na hevige regenval melden om het schadelijk weersfenomeen te laten erkennen als ramp.

De hevige regenval van vorige zondag heeft ook in Erpe-Mere voor heel wat wateroverlast en schade gezorgd. Om de opgelopen schade eventueel te laten erkennen als ramp kan je hiervan melding doen bij het Vlaams Rampenfonds.

Als de ramp erkend wordt, kan je een vergoeding krijgen voor de geleden schade. Je moet de schade binnen de 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Zij verzamelen alle schademeldingen. Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.  

Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.

Hoe melden:

Online

U meldt uw schade het best melden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

Dit heeft volgende voordelen:

  • U hebt de garantie dat uw melding correct en tijdig werd ingediend;
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer;
  • U ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat uw schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat u eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kunt indienen via het e-loket;
  • de informatie die via het e-loket gevraagd wordt volstaat om uw melding correct te verrichten. Je hoeft geen bijlagen toe te voegen aan je melding.
Op papier

Als u uw schademelding liever via een formulier indient, dan kunt u het meldingsformulier downloaden.

Stuur het ingevulde meldingsformulier naar het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij uw schademelding hoeft u geen bijlagen toe te voegen.

Vergeet uw opgelopen schade zeker ook niet te melden aan uw verzekeringsmaatschappij !

Gepubliceerd op  do 08 jul 2021