Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Sanering na brand bij firma D'Hoker

Om van start te kunnen gaan met de sanering van het terrein van de firma D'Hoker werd, in samenspraak met alle betrokken partijen (gemeentebestuur, asbestdeskundige, asbestverwijderaar en bodemdeskundige), een plan van aanpak bepaald.

De firma Arebo werd aangesteld als asbestverwijderaar. Zij kunnen met de gegevens van de asbestdeskundige aan de slag om de verontreinigde zone en omgeving te reinigen. De firma Arebo zal eerstdaags de betrokken buurtbewoners contacteren en hen op de hoogte brengen van het verdere verloop.

Op dit moment houdt de brandweer het terrein van het bedrijf nog steeds nat om verdere verspreiding van de asbestvezels te voorkomen. Vanaf woensdag 4 mei zal de firma Arebo het werk van de brandweer overnemen en de asbestvezels op het bronterrein fixeren. Tegelijk zal de erkende asbestverwijderaar ook de directe omgeving stofzuigen om zo achtergebleven asbestvezels te verwijderen.

Update 3/05/2022

De voorkant van de bronsite werd gestofzuigd en gefixeerd om plaats te maken voor de decontaminatiecontainer en werfbarak. 

Update 4/05/2022

Op woensdag 4 mei startte de firma Arebo met de reiniging bij de buren en de reiniging van de omgeving. De de opritten en de tuinen van de huizen met de oneven nummers werden ondertussen ook gestofzuigd

Gepubliceerd op  di 03 mei 2022