Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen

Heb jij een digitale meter en zonnepanelen geplaatst voor 2021? Vanaf 20 juli 2021 tot en met 19 januari 2022 kan je een aanvraag indienen voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen.

Begin 2021 vernietigde het Grondwettelijk hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Omdat dit arrest ook financiële gevolgen heeft, besliste de Vlaamse Overheid om een retroactieve investeringspremie toe te kennen aan eigenaars van zonnepanelen die tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 in dienst genomen werden en het recht op de terugdraaiende teller verliezen na plaatsing van een digitale meter.

De aanvraag verloopt via Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan vanaf 20 juli 2021 de aanvraag voor de retroactieve investeringspremie indienen en heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd (namelijk tot 6 maanden na de inwerkingtreding van de regelgeving).

Wie nog een klassieke meter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringpremie voor zonnepanelen, moet jouw zonnepaneleninstallatie aan voorwaarden voldoen, zoals:

  • beschikken over een maximaal omvormervermogen van 10 kVA per EAN-nummer; 
  • in dienst genomen zijn in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 (zie datum in het AREI-keuringsverslag);
  • beschikken over een digitale meter;
  • aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) uiterlijk op 1 oktober 2021.

Daarnaast mag er voor de beschouwde EAN-nummer geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

Check alle voorwaarden op www.energiesparen.be en www.fluvius.be

Gepubliceerd op  di 24 aug 2021