Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Red de biodiversiteit, samen en nu!

Met de slogan “Red de biodiversiteit, samen en nu!” lanceren 75 organisaties een nieuwe grote communicatiecampagne. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit. Doe jij of doet jouw vereniging ook mee?

Biodiversiteit is broodnodig voor ons overleven en welzijn. Deze boodschap wordt uitgedragen door de beweging #SamenVoorBiodiversiteit die bestaat uit 75 Belgische organisaties met expertise inzake de biodiversiteitscrisis. De actoren mobiliseren zich om samen met de maatschappij een grote stuwende gemeenschap te vormen. Het behoud van de biodiversiteit dient een prioriteit te worden in ons leven van elke dag. Laten we bedrijven en beleidsmakers overtuigen om van biodiversiteit ook hun prioriteit te maken.

Als we een kans willen maken om duurzaam te leven in een wereld waarin het evenwicht tussen menselijke activiteiten en biodiversiteit wordt gerespecteerd, moeten de geleverde inspanningen worden voortgezet en versterkt en moeten deze een verandering teweegbrengen waarvan de omvang weegt op de politieke, economische en sociale beslissingen. Overal, op internationaal, Europees en Belgisch niveau, worden economische herstelplannen besproken die enorme mogelijkheden inhouden voor een transitie naar een duurzamere samenleving. Biodiversiteit moet een hoofdrolspeler zijn in deze plannen. Een dergelijke overgang vereist de nauwe samenwerking van beleidsmakers, deskundigen en ons allemaal.

#SamenVoorBiodiversiteit, een beweging die in een stroomversnelling raakt

Het is volledig nieuw en zelfs uniek in de Europese Unie, 75 organisaties die zich bezighouden met biodiversiteit in België en hun experts slaan de handen in elkaar binnen de #SamenVoorBiodiversiteit-beweging. Geen institutionele of gemeenschapskloof. Universiteiten en onderzoekers, internationale NGO's, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden hebben besloten hun krachten te bundelen om een antwoord te bieden op de urgentie van de situatie.

Sinds de lancering van de #SamenVoorBiodiversiteit-beweging op 22 mei 2020 hebben meer dan 30 nieuwe partners het initiatief vervoegd.

Burgers en bekende Belgen mobiliseren zich

Als Belgische leider in biodiversiteitsexpertise biedt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be de campagne "Red de biodiversiteit, samen en nu" aan die voor iedereen toegankelijk is en die eenvoudige, individuele of participatieve acties voorstelt, die wetenschappelijk gevalideerd zijn en zich distanciëren van het fenomeen "greenwashing".

Naast de media-aandacht waarop de op 22 mei 2020 gelanceerde campagne "Red de biodiversiteit, samen en nu" tijdens de afgelopen maanden kon rekenen, hebben ook meer dan 200.000 mensen de eerste campagnevideo bekeken en gedeeld op de sociale media. Meer dan 11.000 bezoekers ontdekten de vele acties die op de campagnewebsite worden voorgesteld.

Door acties en maatregelen ten gunste van de biodiversiteit kunnen we onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Het maatschappelijk middenveld heeft de macht om het verschil te maken. Iedereen kan meedoen.

Dit is wat een vijftiental Belgische artiesten, animatoren en journalisten ertoe bracht om deel te nemen aan de video die door #SamenVoorBiodiversiteit werd geproduceerd

Wilt u mee het verschil maken en deel uitmaken van de gemeenschap die zich mobiliseert?

  • Deel de nieuwe video van deze Belgische artiesten, animatoren en journalisten.
  • Deel het platform van de campagne Red de biodiversiteit www.samenvoorbiodiversiteit.be.
  • Zoek er de acties die bij je passen.
  • Deel de overtuiging dat we allemaal broodnodig zijn voor de verandering.

Bent u lid van een organisatie (lokale overheden, verenigingen, bedrijven, scholen, ...) die zich wil aansluiten bij de beweging #SamenVoorBiodiversiteit? Neem dan contact op met Marc Peeters, biodiversiteitsexpert, Nationaal Knooppunt Biodiversiteit marc.peeters@naturalsciences.be.

Gepubliceerd op  wo 23 sep 2020