Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Recht van opstal

Het gemeentebestuur wenst een recht van opstal te verlenen aan een vereniging uit de sportieve, culturele of jeugdsector van Erpe-Mere voor het oprichten van een gebouw.

Het betreft een deel van de percelen, kadastraal gekend te Erpe, 1't" afdeling, sectie C nrs. 258n en 258m, die eigendom zijn van het gemeentebestuur.

Kandidaat-verenigingen die interesse hebben voor het oprichten van een gebouw moeten via gesloten omslag hun interesse indienen bij het gemeentebestuur van Erpe-Mere.

De uiterste datum van ontvangst is bepaald op 30 september 2020.Dit kan door afgifte tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven met datumstempel.

Meer inlichtingen kan je verkrijgen bij het gemeentebestuur van Erpe-Mere - dienst openbare werken - tel. 053 60 34 37.

Gepubliceerd op  wo 02 sep 2020