Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Pseudovogelpest vastgesteld

Op 27 juni 2018 is de ziekte van Newcastle (pseudovogelpest) vastgesteld in Erpe-Mere. Rond deze haard heeft het FAVV een beschermingsgebied ingesteld met een straal van 500 meter (zie zone op de kaart).

Alle hobbyhouders in dit beschermingsgebied moeten binnen de 7 dagen al hun pluimvee of duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren, tenzij u een attest van vaccinatie, uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden, kan voorleggen.

Om gevat te kunnen reageren maken wij een inventaris van alle particuliere houders van pluimvee en vogels in het beschermingsgebied. Woont u in dit gebied? Reageer dan onmiddellijk en vul het inventarisatieformulier als bijlage in.

Deze inventaris zal gebruikt worden door een door ons aangestelde dierenarts om binnen de 7 dagen al het pluimvee of duiven te vaccineren.

Meer informatie over de ziekte van Newcastle vindt u op www.afsca.be/dierengezondheid/newcastle/

Contact: dienst Leefmilieu 053 60 34 50

Met dank voor uw begrip en medewerking.

Gepubliceerd op  wo 27 jun 2018