Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Tijdelijk politiereglement éénrichtingsverkeer Baardegemstraat

Datum beslissing: college van burgemeester en schepenen 27/03/2018

Datum bekendmaking: 30/03/2018