Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Belasting op administratieve stukken

Regelgeving

Datum beslissing gemeenteraad: 17/12/2019

Datum bekendmaking: 19/12/2019

Aanpassing

Datum beslissing gemeenteraad: 21/12/2021

Datum bekendmaking: 27/12/2021

Aanpassing 

Datum beslissing gemeenteraad: 20/12/2022

Datum bekendmaking: 12/01/2023