Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Opcentiemen op de gewestelijke belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten