Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Opcentiemen op de gewestelijke belasting ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en/of woningen