Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Verkavelingsplannen en -voorschriften

Net zoals in een BPA of een RUP, worden bij een verkavelingsplan specifieke voorschriften opgenomen, namelijk de verkavelingsvoorschriften. Deze voorschriften geven onder andere aan op welke wijze, welke plaats en in welke vorm de gebouwen binnen de verkaveling kunnen opgericht worden. 

Indien het perceel gelegen is in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, dan is het aangewezen om vooraf de voorschriften te raadplegen.

Hoe aanvragen

De verkavelingsplannen en -voorschriften zijn verkrijgbaar bij de dienst Stedenbouw.