Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsdocument waarin de visie van de gemeente inzake ruimtelijke ordening wordt vastgelegd voor de toekomst. Het legt de grote lijnen vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen of over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die een antwoord geven op vragen zoals: Hoeveel nieuwe woningen zijn er nodig? Waar kunnen deze best gebouwd worden? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Hoe vangen we de toenemende verkeersstromen op?

Een ruimtelijk structuurplan bestaat altijd uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatieve deel beschrijft de huidige toestand. Het richtinggevende deel geeft de doelstellingen voor de toekomst weer. Het bindende deel bevat concrete acties om doelstellingen te realiseren.

Ruimtelijke structuurplannen bestaan op verschillende niveaus. Er is een ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV), een ruimtelijk structuurplan provincie Oost-Vlaanderen en een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).