Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bouwlijn

Vooraleer U of uw aannemer van start gaat met de bouw van uw woning of gebouw dient de bouwlijn te worden aanduid op het terrein.

Hoe aanvragen

U vraagt de aanduiding van de bouwlijn schriftelijk aan bij de dienst stedenbouw van de gemeetne. Een medewerker van de technische dienst zal (in het bezit van een inplantingsplan uit het bouwdossier) ter plaatse de bouwlijn aanduiden. U dient dit inplantingsplan te ondertekenen als bewijs van kennisname van de exacte ligging van de bouwlijn.

Vraag uw bouwlijn minstens 14 dagen voor de start van de eigenlijke bouwwerken aan.

Prijs

Het aanduiden van de bouwlijn gebeurt kosteloos.