Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Erfgoed Denderland

De stad Aalst, de gemeente Denderleeuw, de gemeente Erpe-Mere, de gemeente Lede en de stad Ninove richtten een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid op, onder de vorm van een projectvereniging. De projectvereniging draagt als naam Erfgoed Denderland

De projectvereniging wil een cultureel erfgoedbeleid uitbouwen voor de regio van de Denderstreek: vanuit een geïntegreerde en integrale aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed stimuleren en uitvoeren. De projectvereniging wil door de uitwisseling van kennis en expertise mede het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed te versterken en te vergroten.

Erfgoed Denderland zet haar schouders onder het inventariseren, het beheer en behoud en het toegankelijk maken van het lokale erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek. Ze doet dit door ondersteuning te bieden aan erfgoedzorgers, door de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren en door het ondersteunen en mee realiseren van inspirerende en gemeenschapsvormende projecten.

 

 

Meer info

www.erfgoedceldenderland.be

De gemeente Erpe-Mere werkt ondermeer mee aan het project Kwieke Molens.