Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Huis-aan-huisinzameling van afval

ILvA staat in voor de huis-aan-huisinzameling van GFT, restfractie, grof huisvuil, papier, glas, PMD en snoeihout. Meer informatie over het aanbieden van dit afval, kan u vinden op de website van ILvA. Op deze website kan u ook de afvalkalender terugvinden voor uw straat en krijgt u meer informatie over de Recycle! app.

Stickers en vuilniszakken kunnen verkregen worden bij de lokale handelaars.