Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wandelroute Den Dotter

"Den Dotter" staat voor het natuurreservaat dat gelegen is op het grondgebied van Aaigem (Erpe-Mere) en Haaltert, meer bepaald langsheen beide oevers van de Molenbeek, tussen het gehucht Gotegem en de Engelsmolen. De perimeter omvat ongeveer 250 ha. die bestaan uit de vallei van de Molenbeek (hooilanden, broekbosjes en rietland), enkele zijvalleitjes en landschappelijke waardevolle kouters.

De ganse vallei is zowel naar aantal soorten (320) als naar plantenwaardering rijk te noemen. De grote gele kwikstaart, de ijsvogel en de steenuil zijn maar enkele van de vele vogelsoorten die leven in de brouwerij brengen. Bij de zoogdieren kan je de drie marterachtigen tegen het lijf lopen: wezel, hermelijn en bunzing en met de eikelmuis erbij zitten we zeker in goed gezelschap.

In het kader van het natuurstreefbeeld, bestaat het beheer uit het rooien van populieren, het maaien van graslanden (dotterbloemen !) en uit een nulbeheer op die plaatsen waar dit nodig blijkt.

Prijs

Wandelroute is verkrijgbaar op de dienst Toerisme aan 2 euro.

Meer info

Meer informatie over Den Dotter kan u ook vinden op de website van Natuurpunt: www.natuurpunt.be/natuurgebied/den-dotter