Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gemeentelijke subsidie voor jeugdwerk

Het toekennen van subsidies gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement, hieronder raadpleegbaar.