Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Sportklassen

Onder sportklassen wordt verstaan dat één klas gedurende enkele dagen tijdens de lesuren in de sporthal verblijft. Tijdens deze week krijgen de leerlingen afwisselend les door de klastitularis en sportles door de sportmonitor. De sportklassen gaan door van september tot juni, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties. Dit is een organisatie van de gemeentelijke sportdienst.

Hoe aanvragen

Scholen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van dit aanbod zodat ze hierop kunnen intekenen.