Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vergunning voor wielerwedstrijd, mountainbiketocht of jogging

Een vergunning is nodig voor het houden van een wielerwedstrijd, mountainbiketocht of jogging.

Hoe aanvragen

De vergunning moet worden aangevraagd via het aanvraagformulier in de bijlage. Het aanvraagformulier moet tenminste 14 weken vóór de wedstrijd ingediend worden bij dienst secretariaat. Bij voorkeur wordt dit digitaal ingediend t.a.v. gemeentebestuur@erpe-mere.be. Laattijdige aanvragen zullen worden geweigerd.

Tezamen met dit aanvraagformulier bezorgt u ons ook een duidelijk en overzichtelijk plan van het parcours.

Het bewijs van verzekering bezorgt u ons ten laatste 8 weken vóór de wedstrijd.

Wat na uw aanvraag?

De burgemeester vraagt, voor zover van toepassing, de nodige toelatingen en adviezen op bij de betrokken wegbeheerder, de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede én de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening.

Ten laatste 6 weken vóór de wedstrijd geeft de burgemeester al dan niet zijn definitief akkoord, eventueel onder voorwaarden. Hierbij ontvangt u onmiddellijk ook de lijst van de kruispunten volgens de betrokken categorie.