Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vergunning voor wielerwedstrijd, mountainbiketocht of jogging

Een vergunning is nodig voor het houden van een wielerwedstrijd, mountainbiketocht of jogging.

Hoe aanvragen

De vergunning moet aangevraagd worden via het aanvraagformulier in de bijlage. Het aanvraagformulier dient 4 maanden vóór de wedstrijd tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden op de dienst Sport. Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.

In te dienen

 • verzekeringsfomulier
 • aanvraagformulier
 • wegenplan (aantal verschilt)
  • Een doortocht: wegenplan in drievoud indienen
  • Een inrichting (vertrek + aankomst in Erpe-Mere) enkel op gemeenteweg:  wegenplan in drievoud
  • Een inrichting (vertrek + aankomst in Erpe-Mere) op gemeenteweg en gewestweg : wegenplan in achtvoud

Waarborg bij het uitlenen van nadarhekken en signalisatieborden

 • Bij het uitlenen van nadarhekken + signalisatieborden voor de organisatie van wielerwedstrijden, mountainbiketochten en joggings wordt een waarborg van 250 euro gevraagd.
 • In navolgende gevallen wordt een gedeelte van de waarborg (met een maximum van 250 euro)ingehouden
  • nadarhekken en signalisatieborden worden niet verzameld op de vooraf afgesproken plaats: inhouding van 125 euro
  • bij verlies of beschadiging: inhouding van 50 euro per nadar of signalisatiebord