Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gebruik van sportinfrastructuur: Sporthal Sint-Bavo

U kan onder bepaalde voorwaarden de sporthal Sint-Bavo huren(St. Bavoweg, 9420 Erpe-Mere).

U kan in de sportzaal terecht voor basketbal, tennis, volleybal.

Technische gegevens

  • Sportvloer: 24 x 32 meter
  • 2 kleedkamers

Hoe aanvragen

Voor het afhuren van gemeentelijke sportinfrastructuur kanĀ u contact opnemen met de dienst Sport.