Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Afval bij evenementen

ILvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu, biedt een aantal oplossingen voor het afval dat bij evenementen verzameld wordt.

Afvaleiland(en)

ILvA-afvaleilandjes zijn bestemd voor evenementen die volledig openbaar zijn, voor niet-commerciële organisaties of erkende socio-culturele verenigingen, en waarbij de organisatoren een belangrijke inspanning doen om het afval correct te laten sorteren of te voorkomen. Afvaleilandjes worden enkel ontleend op het grondgebied van een ILvA-gemeente.

Zo'n eiland bestaat uit 4 afvalcontainers van 240 liter: 2 voor pmd en 2 voor restafval in een metalen frame met sorteerinfo. Het wordt geleverd en (gevuld) opgehaald door ILvA. Een vertegenwoordiger van de organisator moet aanwezig zijn bij de levering en ophaling.

Weekendhuur van containers

Het containerverhuur is mogelijk voor al dan niet publiek toegankelijke evenementen die doorgaan in het weekend (van vrijdag tot maandag).

Er zijn verschillende groottes mogelijk. Ze worden geleverd op vrijdag en op maandag opnieuw opgehaald. Het huren van een weekendcontainer kan in alle ILvA-gemeenten. 

Hoe aanvragen

Rechtstreeks bij ILvA aanvragen via afvaleilandjes@ilva.be voor afvaleilanden of via het formulier op de website van ILvA voor de weekendhuur van containers.

Prijs

Afvaleiland(en)

Per ontlening van afvaleilandjes (ongeacht het aantal, maar met een maximum van 20) wordt een waarborg van 100 EUR gevraagd.

De verwerking van de restfractie kost 12 EUR per ontleend afvaleilandje (2 containers voor restfractie, 480 liter, equivalent van 8 huisvuilzakken waarvan de retributie momenteel 1,50 EUR per stuk bedraagt), ongeacht de vullingsgraad.

De verwerking van PMD is gratis, op voorwaarde dat het PMD zuiver is en niet vermengd is met restfractie of andere afvalsoorten. In geval van verontreiniging wordt het tarief voor restfractie gehanteerd (6 EUR per container).

Deze kosten worden van de waarborg afgehouden.

Bij diefstal van onderdelen of beschadiging aan de constructie, containers, infopanelen, sloten… zal ILvA eveneens de kosten aanrekenen. De kosten kunnen oplopen tot 600 EUR per afvaleilandje.

Weekendhuur van containers

Weekendhuur van de container(s) en verwerking: naargelang de gevraagde inhoud van de restafvalcontainer van 6 EUR (240 liter) tot 26,25 EUR (1 050 liter) + transportkost van 30 tot 90 EUR, incl. een gratis glascontainer van 240 liter.