Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Registratie van de verwaarlozing

Verwaarlozing van woningen en gebouwen moet voorkomen en bestreden worden. Dit is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwvalligheid de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen.

Een woning of een gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij hoofd- en/of bijgebouw(en):

  • de water- of winddichtheid is aangetast en/of
  • de stabiliteit is aangetast en/of
  • onderdelen dreigen los te komen en/of
  • voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Verwaarloosde woningen of gebouwen worden opgenomen in het verwaarlozingsregister.

Belasting op de verwaarlozing

De belasting voor een verwaarloosde woning of gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het verwaarlozingsregister. De belasting bedraagt na het eerste opnamejaar 1500 euro, vanaf de derde verjaardag is dit 3000 euro en vanaf de vijfde verjaardag 4500 euro.
Vrijstelling van de verwaarlozingsheffing
Er zijn een aantal vrijstelling mogelijk op de verwaarlozingsheffing, zoals wanneer de eigenaar de woning of het gebouw minder dan een jaar in zijn bezit heeft of, tijdelijk, om alle gebreken weg te werken. De woning of het gebouw blijft wel opgenomen in het verwaarlozingsregister voor verdere opvolging. Een vrijstelling van de verwaarlozingsheffing kan u aanvragen via het E-Loket.

Einde van de verwaarlozing

Wanneer wordt aangetoond dat alle tekenen van verwaarlozing werden hersteld of verwijderd kan de woning of het gebouw geschrapt worden uit het verwaarlozingsheffing. In geval van sloop moet alle puin zijn geruimd. Een schrapping uit het verwaarlozingsregister kan u aanvragen via het E-Loket.