Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Het toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Zij hebben het soms nodig voor:

  • hun pensioenaanvraag
  • een sollicitatie
  • mutualiteit

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.

Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De dienstplicht is immers afgeschaft sinds 1994.

Hoe aanvragen

Je kan een militiegetuigschrift schriftelijk aanvragen bij:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Ondersectie Notariaat
Eversestraat 1
1140 Brussel

tel 02 441 83 31  of  02 441 83 65 
fax 02 264 63 46

e-mail: notariaat@mil.be