Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Rampenfonds

Rampenfonds

Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met ons. Het is immers de taak van de getroffen gemeente om hier zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.

Voor deze gegevensverzameling vult u dit formulier in.

De gemeente bezorgt de ontvangen informatie aan het Vlaams Rampenfonds, dat alle wetenschappelijke en financiële informatie verzamelt om een dossier samen te stellen. Zij stellen een dossier samen en vragen erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse Overheid. Hij legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.
Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Als de ramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds behandelt uw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Als noodweer erkent wordt als ramp, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het rampenfonds.

Alle info vindt u via deze link.

Nog enkele tips:

  • Neem in eerste instantie contact op met uw verzekering. Mogelijks zit de schade inbegrepen in uw verzekering. Sinds de integrale inwerkingtreding van de wet van 17 september 2005 op de landverzekeringsovereenkomst zijn het immers de verzekeraars – en niet langer het Rampenfonds – die het merendeel van de "gewone" schade (aan woningen en inboedel) voor deze risico's moeten vergoeden.
  • Maak een gedetailleerde beschrijving op van de schade. Neem hiervoor voldoende foto’s van de schade van uw roerende en/of onroerende goederen.
  • Probeer de kost van de schade in te schatten. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt ook beroep doen op een deskundige schatter, zoals een architect, een landmeter, een ingenieur, etc. U kunt tevens een bestek laten opmaken door uw hersteller (autodealer, makelaar, loodgieter, etc.).

Indien u reeds de schade – of een deel ervan – laat herstellen, hou dan de facturen goed bij.