Gemeente Gemeente Erpe-Mere

20240725_Tijdelijk politiereglement Kermis Bambrugge van 25 tot 29 juli 2024

Datum beslissing: college van burgemeester en schepenen 4/6/2024

Datum bekendmaking: 11/6/2024