Gemeente Gemeente Erpe-Mere

De invordering en geschillenbeslechting voor retributies

In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste of opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaarderexploot.

Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.