Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies & de voorwaarden ervan

Dit retributiereglement legt het kader, waarbinnen bepaalde snel wijzigende retributies moet vallen, vast, zodat het college er kan over beslissen. Op deze manier kan snel ingespeeld worden op deze veranderlijke situaties; bv. prijs toegangtickets of consumpties.

Regelgeving

2021

Datum beslissing gemeenteraad: 15/12/2020

Datum bekendmaking: 22/12/2020

2020

Datum beslissing gemeenteraad: 17/12/2019

Datum bekendmaking: 19/12/2019